Zilveren Kruis misleidt eigen zorgverzekerden

hoofdgrafiekman

Verzekeraar Zilveren Kruis verkocht proactief aan eigen zorgverzekeringsconsumenten een woekerpolis met de naam: ‘Zilveren Kruis AandelenPlan’ en maakte hierdoor misbruik van haar vertrouwenspositie. Deze verzekeraar had eigen beursexperts in dienst en beloofde aan consumenten over een langere termijn extra rendement van ruim 10% (zie grafiek in de brochure). In de offerte wordt voor een langere periode gemiddeld tussen de 14% en 17% rendement beloofd. De informatie van de verzekeraar kunt u aan de linkerzijde van deze website zien.

Op deze website wordt de affaire van een Zilveren Kruis woekerpolis gepubliceerd. De website blijft voorlopig in ontwikkeling. Er worden ongeveer 10 tot 15 artikelen aan de rechterzijde van deze site gepubliceerd. In mijn rekenvoorbeelden ga ik er vanuit dat het begin jaar van de verzekering 1998 is en ik reken met een fictief eenmalige inleg van € 50.000,- per verzekering. De bedragen die in offerte en polis genoemd worden heb ik verhoudingsgewijs aangepast! Consumenten met dezelfde verzekering en ervaringen kunnen zich bij mij aanmelden, door mij een reactie te sturen : woekerpolis.zilverenkruis@outlook.com

Het Algemeen bestuur van Achmea heb ik vanaf het jaar 2011 volledig op de hoogte gebracht van mijn bevindingen betreffende deze woekerpolis, uiteindelijk heeft Achmea mij laten weten dat zij geen actie onderneemt om mij als consument financieel tegemoet te komen. In het jaar 2014 geeft verzekeraar Centraal Beheer Achmea aan dat het totaal belegd vermogen van verzekering Zilveren Kruis AandelenPlan €235.736.427,47 is.

De verzekeraar geeft in oktober 2015 aan: ‘dat we kunnen praten over een coulance halve vergoeding in de vorm van een compensatie van een deel van de kosten van uw verzekering die zijn ingehouden.‘ Mondeling komt het er op neer dat de verzekeraar heeft gezegd dat deze polis geen woekerpolis is en dat ik als consument ongeveer €1500,- vergoeding kan krijgen.

Historie:

In het jaar 2003 wordt de verzekering overgedragen aan Centraal Beheer Achmea. In het jaar 2009 ontvang ik een brief dat er een onderzoek wordt ingesteld over de maximale hoogte van kosten. In het jaar 2010 ontvang ik een brief waarin een persoonlijke berekening wordt beloofd. In het jaar 2011 ontvang ik een teleurstellende brief met een persoonlijke berekening, die geen openheid van zaken geeft.

Achteraf blijkt dat deze polis in 1998 al niet voldeed aan de gestelde eisen en regels die het Verbond Van Verzekeraars had gesteld. Ook heeft de verzekeraar in die tijd gegevens gemanipuleerd om consumenten te misleiden, lees mijn artikelen.