Brief 8 maart 2016

De polis is in beheer bij Centraal Beheer Achmea, ook heb ik Verzekeraar Zilveren Kruis geïnformeerd over deze woekerpolis. 

Zie hier onder de brief die ik ontving:

brief 8 maart 2016