De belofte, een hoog rendement

U kunt de offerte en brochure lezen op de linkerpagina van mijn website. Hieronder volgt een samenvatting over de belofte van een hoog rendement.

In de offerte staat vermeld:
‘Onze afdeling Beleggingen maakt al jaren een beter rendement dan het gemiddelde rendement op de aandelenmarkt. Over 1995 is het rendement 26% geweest en over 1996 is maar liefst een rendement gemaakt van 43%. U ziet een zeer goede performance.‘

In de brochure van 1998 staat vermeld dat de Experts van deze Verzekeraar in 1995 een rendement van 26%, in 1996 van 43% en een extra vermelding tot en met oktober in 1997; hier was het rendement 33,74%.

Op pagina 3 van de brochure staat geschreven: “Er wordt uitsluitend belegd in fondsen die staan genoteerd aan de Amsterdam Exchanges.” In de grafiek is te zien dat het Zilveren Kruis AandelenPlan het een stuk beter doet dan de AEX.

Het extra rendement dat door de belegging Experts wordt behaald is te zien in de grafiek van de brochure. Hier is te zien hoeveel MEER rendement de verzekeraar maakt ten opzichte van de AEX. Ieder vakje in de grafiek is 10%. Hier in is te zien dat de Verzekeraar in het jaar 1995 5% meer winst maakt dan de AEX, in 1996 maakt de Verzekeraar 12,5% meer winst dan de AEX, en in 1997 tot november maakt de Verzekeraar 18% meer winst dan de AEX. Meerdere keren wordt er in de offerte en brochure gesproken over de jaren 1995 t/m 1997, deze jaren maakt de Verzekeraar gemiddeld 11,83% meer rendement dan de AEX.