Document CodeRendement&Risico

Het verbond Van Verzekeraars kent twee verschillende uitgaven van Document Code Rendement & Risico uitgebracht, de eerste is voor de Sector Levensverzekeringen en de tweede is voor Consumenten. Het eerste document is aan de rechterzijde van mijn website te zien: zie link Verbond Van Verzekeraars.

Het Verbond Van Verzekeraars is per 1 april 1998 voor de Sector Levensverzekeringen met nieuwe strikte richtlijnen gekomen met het doel om consumenten juist te informeren over het rendement en risico wat zij lopen.
Bij de Algemene bepalingen van dit document staat Art. 02:’ Het doel van de Code is om consumenten op een begrijpelijke wijze een helder inzicht te geven in de aard van het product en de wijze waarop rendement en risico van beleggingen van invloed zijn op toekomstige beleggingen ’. Art.4:’De maatschappijen die de Code hebben onderschreven en die samenwerken met het intermediair zijn verantwoordelijk voor de correcte naleving van de Code door het met deze maatschappijen samenwerkende intermediair’.

In Hoofdstuk 2 Richtlijnen betreffende de algemene Voorlichting.
Art.03.- ‘De Verbondsbrochure dient verplicht te worden meegezonden met de offerte. Indien geen offerte wordt gehanteerd, dient de Verbondsbrochure verplicht te worden meegezonden met de polis.’

De Offerte die ik van de Verzekeraar ontving is van 18 februari 1998. Hierin staan geen rendement-risico vermeldingen. De Verzekeraar heeft geen ‘Verbondsbrochure’ meegestuurd met de offerte en ook niet met de polis. Op 14 augustus 1998 ontving ik van de Verzekeraar de bevestigingsbrief dat d.d. 29 juli 1998 het gestorte bedrag voor mijn verzekering ontvangen was. Vanaf deze datum is de verzekering dus ingegaan. De verzekeraar heeft op mijn polis een ingangsdatum van 1 april 1998 vermeld, dit is geheel onjuist.

In de brochure, zie website brochure pagina 4 boven aan, staat tussen de overweldigende hoge rendementen ook de vermelding; ‘Hierdoor verwachten wij een zo hoog mogelijke opbrengst met geringe risico’s’ een afgezwakte waarschuwing, deze waarschuwing voldoet niet aan de gestelde voorschrift van de Verbond van Verzekeraars. Achter op de brochure staat 97/11 dat is november 1997. Dat klopt want de cijfers in de brochure gaan niet verder dan oktober 1997. De verzekeraar had mij in februari 1998 nooit een oude folder mogen toesturen, weer een fout van de verzekeraar.

Helemaal achterin de brochure staat met een extra klein type vermeld, het zijn de laatste regels achter in de brochure;
‘De gehanteerde rendementen in de brochure voldoen aan de Code van het Verbond Van Verzekeraars. U kunt de brochure Rendement en Risico van het Verbond van Verzekeraars opvragen bij Zilveren kruis ’
Door deze tekst te vermelden in de brochure geeft de Verzekeraar hiermee aan zich niet te houden aan de voorschrift van het Verbond Van Verzekeraars om de Verbondsbrochure mee te sturen met de offerte of polis. De Verzekeraar heeft een eigen beleid, en maakt hier een fout.

In deze extra kleine tekst in de brochure wordt een verband gelegd tussen Het Verbond Van Verzekeraars de gemiddelde rendementen, maar ook de extra hoge rendementen van de Verzekeraar zelf. In deze tekst had een waarschuwing moeten staan, een dringende oproep om het document op te vragen bij bedrijf Zilveren Kruis. In plaats van een waarschuwing wordt hier gezegd dat gehanteerde rendementen voldoen aan de eisen van het Verbond Van Verzekeraars en wordt het vertrouwen in de gepubliceerde hoge rendementen juist versterk. Het risico speelt in deze tekst geen rol, dit is misleidend.

Ook al is de tekst niet juist, de Verzekeraar gaat nogmaals in de fout door deze tekst in de brochure extra klein te maken. Onder hetzelfde hoofdstuk Art. 06 en 07. – Hier wordt ingegaan op het lettertype van de in de uitingen gehanteerde teksten . Deze mag niet kleiner zijn dan het lettertype dat in de hoofdtekst van de uiting. Deze tekst moet juist opvallen en groter zijn.
De tekst valt ook niet op opdat dit helemaal achterin de brochure wordt gepubliceerd.

In het artikel van de verzekeraar van maart / april 1999, zie link:Hoog rendement voor later ‘staat rechts onder aan de pagina vermeld: * De Verbondsbrochure Rendement en Risico kunt u gratis bij ons aanvragen: 0800-0773 . Aan de hand van deze informatie is te zien dat de verzekeraar nog steeds een ander beleid lijkt te voeren om de consument in te lichten over risico’s.