Grafiek Zilveren Kruis gemanipuleerd

Op deze pagina vergelijk ik de officiële Euronext AEX grafiek gegevens met de gegevens van de verzekeraar die op pagina 4 van de brochure te zien zijn. De horizontale balk is de tijdlijn in maanden en op de verticale balk staan maandrendement gegevens. In grafiek nr.7 laat ik zien dat de schaalgrootte van een grafiek belangrijk is, deze kan je automatisch door een programma laten bepalen of zelf uitrekenen. Zie mijn conclusie onder aan deze pagina.

Een grafiek is uniek in zijn samenstelling, wijken de genoemde gegevens af van de oorsprong dan verandert de grafiek. Als je de grafiek kan namaken dan heb je de juiste verhoudingen gebruikt.

In grafiek nr. 8 vergelijk ik einde jaar gegevens van de verzekeraar met de AEX GR gegevens en met ZKA grafiek gegevens. Ik bezit geen maandomzetgegevens van de verzekeraar,  wel weet ik de uiteindelijke winst percentages van de jaren 1995, 1996 tot en met oktober 1997, Zie hiervoor de brochure en offerte aan de rechter kant van deze website.

Grafiek nr.1.

Van de originele Zilveren Kruis AandelenPlan grafiek die in de brochure duidelijker is dan digitaal, hiervan heb ik de gele lijn van de AEX rood gemaakt en de CBS lijn heb ik verwijderd. In deze grafiek is te zien dat de verticale lijn van -10 tot 180% loopt.

1Grafiek ZKA 130grootte

 

Grafiek nr. 2.

In deze grafiek heb ik de officiële AEX Total Return (inclusief dividend) gecombineerd met dezelfde verticale en horizontale gegevens dan de grafiek Zilveren Kruis. De maximale waarde van deze grafiek is 165%.

2Grafiek AEX TR 165 130grootte

 

Grafiek nr.3

Ik heb de grafieken nr.1 en nr.2 samengevoegd. Helaas past mijn grafiek niet goed genoeg op de rode AEX lijn. Mijn verwachting was dat de officiële AEX gegevens (blauwe lijn) goed zouden passen op de Zilveren Kruis AEX gegevens (rode lijn).

3Grafiek AEX TR 180 130grootte

Grafiek nr.4.

Hier wordt de verticale balk van mijn grafiek aangepast naar 165% en deze over de Zilveren Kruis grafiek gelegd. Nu is te zien dat de gegevens van van beide grafieken veel beter overeen komen met de gegevens van het fonds Zilveren Kruis AandelenPlan? De blauwe lijn zijn officiële AEX TR gegevens, ik verwacht hier dat de blauwe lijn past op de rode AEX lijn van de verzekeraar?

4Grafiek AEX TR - ZKA 165 130grootte

 

Grafiek nr.5

Dit is dezelfde grafiek als nr.4, ik heb alleen de officiële AEX gegevens zonder dividend toegevoegd, het gaat hier om de onderste rode lijn. Te zien is dat alle AEX gegevens die ik van bedrijf Euronext heb ontvangen goed passen op de rode AEX reeks van grafiek Zilveren Kruis AandelenPlan.

5Grafiek AEX TR - ZKA 165 - AEX index 130grootte

 

Grafiek nr.6

Dit is dezelfde grafiek als grafiek nr.5 met een verticale balk van -10% tot 180%, ook hier zijn de Euronext gegevens, de AEX gegevens zonder dividend goed passend.

 

6Grafiek AEX TR - ZKA 180 - AEX index 130grootte

Grafiek nr.7

Ik hen meer grafieken gemaakt, maar hier wil ik laten zien dat de grafieken van Euronext vervormen als ik in de verticale balk 2 verschillende waarden gebruikt 165% en 180% voor de AEX Total Return. Hier is te zien dat de onderste rij met cijfers, de maanden goed te lezen zijn. De horizontale balk die de tijdlijn is, is goed passend. Op de verticale balk is te zien dat het cijfers -10 en de 0 goed passen, maar hoe hoger je in de grafiek kijkt, hoe groter de afwijking wordt.

7Grafiek AEX TR 165 -180 130grootte

 

Grafiek nr.8

In deze grafiek vergelijk ik de Euronext AEX GR gegevens met de gegevens die door de verzekeraar in de offerte en brochure zijn genoemd. De grafiek van de verzekeraar laat zien dat het ZKA fonds meer rendement behaalde aan het einde van het laatste jaar, de werkelijkheid laat zien dat de gewone AEX TR meer rendement heeft behaald.

Mijn grafiek hieronder is gemaakt op basis om ieder jaar apart het rendement te kunnen zien.

(Het rendement van het jaar 1994 wordt door de verzekeraar niet genoemd. De verzekeraar had voor de duidelijkheid dit wel moeten vermelden, dit is ook misleidend. Ik heb dus zelf 3% ingevuld.)

 

9 Grafiek AEX TR -ZKA eindejaar lijngrafiek

 

Conclusie:

1  Grafiek gebaseerd op een vergelijking appels met peren.

De officiële AEX gegevens van Euronext komen goed overeen met de AEX gegevens die de verzekeraar laat zien in de grafiek.  Dit houd ook in dat de verzekeraar de grafiek heeft gemaakt op basis van de vergelijking: Appels met peren vergelijken. Hiermee bedoel ik dat de vergelijking ongelijkwaardig is. De verzekeraar heeft de vergelijking gemaakt tussen het fonds Zilveren Kruis AandelenPlan, dat is met dividend Total Return en de AEX gegevens zonder dividend. Dit is onjuist en de grote misleiding in deze grafiek.

2  ZKA fonds aan het einde van de grafiek 35% meer winst heeft behaald dan de AEX?

Zilveren Kruis heeft de verticale balk 180% gebruikt. Ik denk dat dat juist is. Maar omdat de verzekeraar de AEX index gegevens heeft gebruikt zonder dividend lijkt het erop dat de verzekeraar met het ZKA fonds aan het einde van de grafiek 35% meer winst heeft behaald dan de AEX, en dat is onterecht en misleidend.

3  Het rendement van het laatste jaar, zie grafiek nr.8

De verzekeraar heeft gekozen om een grafiek te maken waarbij begin 1994 op 100% wordt gesteld en geldt voor de gehele grafiekperiode. Dit is zeker niet misleidend te noemen als de verzekeraar alle gegevens netjes in de brochure en offerte vermeld. De verzekeraar heeft ervoor gekozen om appels en peren met elkaar te vergelijken en dan is deze grafiek keuze misplaatst en misleidend.

Het laatste jaar heeft de verzekeraar volgens de brochure 33,74% rendement behaald ten opzichte van de AEX TR die een winst behaalde van 35,71% in diezelfde periode is het verschil 1,97%. De lijnen zouden dichter bij elkaar moeten komen in de grafiek van de verzekeraar. Het verschil is te klein om aan te tonen dat er hier iets fout gaat. Door de grafiek keuze van de verzekeraar lijkt het er op dat de verzekeraar steeds beter presteert, en dat is niet waar. Daarom is dit misleidend gezien in het totaal plaatje zoals de verzekering aan de consument wordt gepresenteerd.