Wat is er gebeurd?

Kort gezegd komt het hier op neer: Verzekeraar Zilveren Kruis verkocht proactief een foute verzekering aan eigen zorgverzekeringsconsumenten en draagt enkele jaren hierna de verzekering over aan Centraal Beheer Achmea. De verzekeraar gedraagt zich als eigenaar van het geld en komt zijn financiële  verplichtingen niet na. De verzekeraar loopt geen financieel risico en verdient altijd geld aan consumenten. De eigenaar van het geld, de consument, lijdt een groot financieel verlies en heeft niets te zeggen over zijn eigen geld. De verzekeraar rapporteert slecht en kan de koers van de fractiewaarde aanpassen zonder enige uitleg of verantwoording aan de consument en dat is nog steeds zo.

Mijn Zorgverzekeraar Zilveren Kruis, die ik vertrouwde, stuurde mij een offerte toe met de bedoeling om voor een langere periode geld veilig te beleggen met een hoge opbrengst van 14% tot 17%. Een medewerker van deze verzekeraar vertelde mij per telefoon dat deze offerte een uniek aanbod was voor vaste klanten. Ik maakte een geldbedrag over aan deze verzekeraar. Deze polis die als veilig kon worden beschouwd met een gering risico (zie brochure pagina 4 en zie de offerte aan de linkerkant van deze website) bleek een foute- en woeker-polis te zijn.

Het mechanisme is zo ingesteld dat, wanneer de beurs slecht presteert, de consument die eigenaar van het geld is, gekort voor het verlies dat de beurs lijdt. Aan de andere kant verdient de verzekeraar altijd geld, ongeacht hoe de beurs presteert verdient de verzekeraar aan de consument door niet alles uit te keren en o.a. kosten in te houden.

In de jaarlijkse rapportering worden geen gedetailleerde gegevens verstrekt, dus de verzekeraar kan gewoon schrijven wat hij wil schrijven en legt geen verantwoording af over aankopen, verkoop van aandelen of kosten aan de consument. De verzekeraar laat zo weinig mogelijk van zich horen.

De verzekeraar heeft het geld van de verzekering uitgedrukt in fractiewaarde, in euro’s. Dat houdt in dat de consument de totale verzekeringswaarde kan berekenen door de fractiewaarde van het fonds te vermenigvuldigen met het aantal fractie-aandelen dat de consument heeft gekocht.

De verzekeraar stelt in het jaar 2009 door middel van een algemene brief consumenten gerust. Zij biedt haar excuses aan over eventueel te hoge kosten die in rekening zijn gebracht en belooft een intern onderzoek in te stellen. De naam die aan dit interne onderzoek wordt gegeven is Achmearegeling; hiermee wordt voor iedere consument een persoonlijke berekening beloofd.

Vanaf 2011 vertrouw ik deze verzekeraar niet meer en ik begin brieven te schrijven, maar ik krijg geen antwoord op belangrijke vragen. De verzekeraar houdt de deur dicht en komt niet met een oplossing. Hierna stuurde ik stuiting-brieven.

De uitslag van de “Achmea regeling” werd mij op 11 november 2011 bekend gemaakt, mijn persoonlijke vergoeding is € 0,54. Tegelijkertijd krijgt ik als consument een nieuwe polis met veel nieuwe voorwaarden, zodat de verzekeraar niet meer aansprakelijk gesteld kan worden voor oude en foute woekerpolis. Ik weigerde deze polis in een brief van 28 november 2011.

De verzekeraar stuurt mij op 21 maart 2012 een brief dat de verzekering eindigt en stuurt een andere polis op met heel veel nieuwe voorwaarden. Ik stuurde op 3 april 2012 een aangetekende brief en weiger deze polis.

De verzekeraar stuurt mij op 25 januari 2013 een brief dat de verzekering eindigt en stuurt een nieuwe polis op met heel veel nieuwe voorwaarden. Ik stuur per 4 maart 2013 een aangetekende brief en weiger deze polis.

In het jaar 2014 stelt de verzekeraar op 7 augustus voor om het geld van de consument per januari 2015 in mixfondsen te storten. Ik weigerde dit op 31 augustus 2014 met een aangetekende brief. maar de verzekeraar voert zijn eigen plan uit. Zo blijft de verzekeraar verdienen aan het geld van de consument.

De consument blijft zitten met een bedrag van slechts 5 tot 9%* van de totale offerte waarde. Aan het einde van de offerte periode is dat € 8000,– minder dan het inlegbedrag, in plaats van een rendement over een langere periode van 14% tot 17%. De verzekeraar voert zijn eigen plan uit en laat mij in oktober 2015 per telefoon weten dat dit beslist geen woekerpolis is. ∗Deze berekening hangt af van de netto of bruto waarde, hier kom ik nog op terug.