Kosten verzekering eind 2017 € 36.000,–

Deze verzekeraar is er sterk in om de consument regelmatig te informeren over statische gegevens van fondsen en het verstrekken van nieuwe polissen, maar operationele informatie met betrekking tot werkelijke kosten worden niet verstrekt. Dus een rapportering over jaarlijkse kostensoorten en de hoogte van het jaarlijkse ontvangen dividend etc. worden door de verzekeraar niet aan de consument verstrekt. Er wordt dus tot op heden geen gedetailleerde verantwoording door de verzekeraar verstrekt aan mij als consument.

In het jaar 2007 krijg ik voor het eerst van mijn verzekeraar te horen dat er direct na het storten van mijn eenmalige inlegbedrag van deze verzekering een groot bedrag is ingehouden. Volgens de  verzekeraar is de hier onderstaande berekening destijds gehanteerd. Bij een fictief verzekering-bedrag van € 50.000,– moet dan, zonder dat de consument dit wist € 3226,– zijn ingehouden.

kosten aanvang verzekering

De verzekeraar haalde dus direct een hoog bedrag uit de verzekering van een consument. Deze €3226,– is met een rendement van 3,5% eind 2017 ongeveer € 6418,- waard. Zie de tabel. Dit bedrag tel ik bij de kosten op omdat de consument hier recht op heeft!  (3,5% is een fictief rendement, kan later worden bijgesteld)

rendement beginkosten

Ik wist niet dat deze verzekeraar jaarlijkse kosten in rekening bracht, dit werd en wordt niet gerapporteerd aan de consument, wel weet ik dat er in het verleden geen afspraken zijn gemaakt over de hoogte van ingehouden kosten. Vanaf het jaar 2011 heb ik meerdere vragen gesteld over kosten en rapportages, maar ik kreeg geen enkel deugdelijk rapportering van deze verzekeraar.

Voor het jaarlijkse kostenpercentage gebruik ik 3,3%, dit percentage stond vermeld in een brief van *13 oktober 2010 die ik van de verzekeraar ontving. Er zijn later ook andere kosten percentages genoemd, maar de verzekeraar geeft geen gegevens, dus maak ik zelf een berekening.

jaarlijkse ingehouden kosten tm 2017

In de bovenstaande tabel heb ik van ieder jaar het gemiddelde genomen, hiervan zijn de kosten al af, dus is dit 96,7%. Hier van maak ik eerst 100% en reken dan de 3,3% kosten van dit bedrag.

Let op, door deze kostenstructuur kan de verzekering niet groeien, en de verzekeraar profiteert hier onrechtmatig van.

De totale kosten die de verzekeraar jaarlijks heeft ingehouden tot en met het jaar 2017 zijn ongeveer: € 29944,- + plus de kosten die de verzekeraar direct tijdens het afsluiten van de polis heeft gekort inclusief rendement tot en met het jaar 2017 is ongeveer € 6419,- samen totaal € 36000,–

De verzekeraar heeft de consument niet geïnformeerd over deze hoge kosten, en je kan als verzekeraar ook niet zomaar beslissen grote geldbedragen bij consumenten weg te halen. daarom behoord dit bedrag de consument toe.

  • Een stukje tekst uit de brief van 13 oktober 2010Brief deel 13 oktober 2010