Offerte periode, na 15 jaar € 8000,– minder dan beginwaarde

Een offerte van een verzekeraar hoort toch redelijk betrouwbaar en in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid? Lees hier het resultaat over de offerte periode.

In een offerte van de verzekeraar wordt gemiddeld tussen de 14% en 17% rendement beloofd. Aan het einde van de offerte periode had de waarde maximaal kunnen zijn f 1.161.214,– dat is €527.000,– (Op basis van een fictief inleg bedrag van € 50000,–)

Als ik het jaarlijks rendement van deze verzekering tot en met het jaar 2012 vergelijk met de officiële AEX gegevens, dan is te zien dat Zilveren Kruis AandelenPlan 9 van de 15 jaren minder rendement behaalde dan de gewone AEX Total Return.

De vergelijking van het totaal rendement over alle jaren tot eind 2012, geeft de uitkomst dat Zilveren Kruis AandelenPlan het ruim 24% slechter deed dan de AEX.

Zie de tabel, dat is ruim € 8.000 minder dan het inleg bedrag.

Rendementtm2012