Offerte Zilveren Kruis 1/2

De verzekeraar geeft in het jaar 2014 aan dat het totaal belegd vermogen in het jaar 2014 ongeveer € 235 miljoen is. Dat is een behoorlijk bedrag. Veel consumenten hebben dus zo’n woekerpolis. Mijn berekeningen zijn daarom gebaseerd op een globaal gemiddelde van  €50.000,- per consument. Zelf heb ik minder geld in deze verzekering gestoken. De verzekeraar heeft in de offerte niet vermeld dat wanneer de verzekering afloopt dat er 40 tot 50% belasting betaald moet worden! Hiermee heeft de verzekeraar de consument misleid.

Het begin bedrag in deze offerte is handmatig door mij aangepast, naar een fictief bedrag van € 50.000 en hierna omgerekend naar guldens. De andere bedragen zijn verhoudingsgewijs door mij aangepast, zoals de verzekeraar dat in het jaar 1998 heeft aangeboden.

Om per consument een beeld te geven hoeveel geld Achmea heeft beloofd zijn alle berekeningen gebaseerd op een fictief ??nmalige inleg bedrag van ? 50.000,- per verzekering.bedragen